Všeobecné obchodní podmínky inline kurzů

Přihlášky

Na jednotlivé kurzy inline bruslení je možné se přihlásit pomocí přihláškového formuláře, který naleznete na webových stránkách www.inlinekurz.cz. Přijetí Vaší přihlášky Vám bude potvrzeno na e-mailovou adresu, kterou uvedete do přihlášky. Lze se také přihlásit telefonicky. Veškeré podrobnosti ohledně kurzů bruslení lze upřesnit e-mailem, či telefonicky.

Podmínky účasti na kurzu

Věková hranice pro naše kurzy není omezená. Osoby mladší 18-ti let jsou povinny přinést písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na kurzu inline bruslení a se všeobecnými podmínkami.

Platební podmínky

Po přijetí Vaší přihlášky Vám bude e-mailem zasláno písemné potvrzení. Platba na vyžádání předem. Jinak vždy namístě před zahájením kurzu. Namístě nelze platit kartou, pouze hotově.

Odpovědnost

Každý účastník absolvuje kurz na vlastní odpovědnost. Tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem na začátku kurzu. Zároveň stvrzuje, že se bude výhradně řídit pokyny instruktorů, kteří kurz vedou. Účastníci kurzů inline bruslení odesláním vyplněného objednávkového formuláře potvrzují svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. Na kurzu není přítomen odborný lékařský dozor, zdravotník.

Pojištění

Pro kurzy inline bruslení v rámci České republiky nepotřebujete žádné zvláštní zdravotní pojištění. Veškerá případná lékařská ošetření jsou hrazena z běžného všeobecného zdravotního pojištění. Pro kurzy inline bruslení případně doporučujeme sjednat si úrazové připojištění pro dny konání kurzu. Na kurzu není zajištěn zdravotník.

Při zrušení Vaší účasti na kurzu méně jak 24-hodin před datem plánovaného zahájení kurzu z jakéhokoliv důvodu - organizátor si nárokuje 100% storno poplatku z ceny kurzu.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se všeobecných podmínek či kurzů inline bruslení nás kontaktujte na tel.: 775 932 330

e-mail: info@inlinekurz.cz

Ochrana soukromí

Provozovatel serveru prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které poskytne uživatel v průběhu registrace, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě provozovatel neposkytuje tyto údaje třetí straně.